Sage Daken | ÁSZF
15635
page-template-default,page,page-id-15635,ajax_fade,page_not_loaded,,overlapping_content,columns-3,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

ÁSZF

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Érvényes: 2018. Február 07-től

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a www.sagedaken.hu oldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza. Jelen dokumentum nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

Szerződés nyelve: Magyar

A termékek használatával, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A weboldal oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a www.sagedaken.hu oldal általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Üzemeltető:

Cégnév: Kiddy World Kft.
Székhely: 1013 Budapest, Attila út 2. B/I/4

Cég képviselője: Demeter Jánosné

Cégjegyzékszám: 01-09-970585

Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság

Adószám: 23544312-2-41

Bankszámlaszám: K&H Bank, 10402166-50526754-55721004

Telefon: +36 70 315 8887

e-mail cím: info@sagedaken.hu

Megvásárolható termék

A www.sagedaken.hu weboldalon Sage Daken: Ragadj súlyt, Hölgyemény! című könyvét lehet megvásárolni.

Rendelési információk

Rendelés menete

1. A megvásárolni kívánt termékeket a kosarába kell tenni

2. A termék árának kiegyenlítése

3. Visszaigazoló levelet kap a megrendelő

4.A termékek házhoz szállítása vagy személyes átvételi lehetősége

A megrendelések feldolgozása, visszaigazolása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8 és 17 óra között.

Fizetés módja

A megrendelt terméket a következő módokon fizetheti ki:

Banki átutalással: Ebben az esetben Ön a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Kiddy World Kft. K&H banknál vezetett 10402166-50526754-55721004 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén Ön a megrendelt termékek átvételére, kiszállítására csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

Utánvéttel: a termékeket a Kiddy World Kft. elküldi GLS futárral és a csomag készhez vételekor kell fizetni készpénzben a futárnak. Amennyiben utánvét során a vevő nem fizeti ki a termék árát (megtagadja az átvételt), a postaköltség és a visszaküldés költsége és őt terheli. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevő a 14 napos elállási jogával élne, de ezt előzetesen írásban kell jeleznie, a kiszállítás előtt 1 nappal.

Személyes átvétel során készpénzben

Megrendelések kiszállítása

Szállítási határidő: 7 munkanapon belül

Szállítás módja: Postázás útján
Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, vagyis visszaküldheti a megrendelt terméket.

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni kíván elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén e-mailben, írásban, vagy telefonon.

A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. A termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül a Kiddy World Kft. az Ön által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát.

Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek Önt terhelik, tehát a termék Kiddy World Kft. ügyfélszolgálati címére (1013 Budapest, Attila út 2. B/I/4).) történő visszaküldésének költségét Önnek kell kifizetnie, azonban ezen felül egyéb fizetési kötelezettség nem terheli. A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

Nem gyakorolhatja elállási jogát:

– olyan termék esetében, amely az Ön személyéhez kötött, illetve amelyet az Ön utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza

Panaszügyintézés

Panaszügyintézés helye

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: Kiddy World Kft. 1013 Budapest, Attila út 2. I/4.

Telefonszám: 06 70 315 88 87

E-mail: info@sagedaken.hu

Panaszügyintézés módja

A Kiddy World Kft. termékével vagy tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás az előző pontban megjelölt elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 72 órán belül – melybe az ezen ÁSZF szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol a vásárló kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.
Panaszügyintézés ideje

A Kiddy World Kft. a rendeléssel vagy tevékenységével összefüggő panaszokat hétköznapokon 08:00 – 17:00 óráig fogadja.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Kiddy World Kft. és vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a vásárló számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;

– Bírósági eljárás kezdeményezése.

Adatkezelés

A weboldal adatvédelmi és adatkezelési szabályzata a főoldalról továbbá a következő linken keresztül érhető el:

Egyéb rendelkezések

A Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Kiddy World Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Kiddy World Kft. kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Az oldal bármely használója pedig teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért és jogsértés gyanúja esetén teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Bármely felhasználó által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Kiddy World Kft. jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Kiddy World Kft. jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Azonban amennyiben a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük azt haladéktalanul jelezze felénk és ha a Kiddy World Kft. jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.


Szerzői jogok

A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A Kiddy World Kft. a szerzői jogi jogosultja a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre ssd-re, usb-re, sd kártyára mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett.

A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.